บริษัท พาวเวอร์ แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท พาวเวอร์ แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิง และปรับอากาศ ต้องการบุคลากรมาร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของทางบริษัทฯ
สวัสดิการ
- วันทำงาน จันทร์ ถึง เสาร์ ( เสาร์เว้นเสาร์ สำหรับส่วนสำนักงาน ) - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - ประกันอุบัติเหตุ AIA - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเดินทาง - ค่าที่พัก - เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ - ปรับเงินประจำปี - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด
87 ถนนนครอินทร์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่