บริษัท พาวเวอร์ ซันไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินงานเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า โรงงาน อาคารพาญิชย์ ออฟฟิศ บ้าน และ โซลาเซลล์ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจในการประหยัดพลังงาน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ -โบนัทตามผลประกอบการ -ยูนิฟอร์ม -ค่าโทรศัพท์ -กินเลี้ยง/ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ ซันไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
111/29 ซอย 3
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000