บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Bio-Technology)และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนBOI
สวัสดิการ
  • - ค่ารถ,ค่าอาหาร,เบี้ยขยัน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันภัยกลุ่มและประกันสุขภาพ
  • - ตรวจร่างกายประจำปี
  • - ค่ากะ
  • - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำกัด
88/60 หมู่12 โครงการสุวรรณบุตร, ซอยสุนทรวิภาค
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วิธีการเดินทาง
  • 1.เดินทางจากเส้นบางนาหรือเทพารักษ์ ตรงแยกคลองขุดแล้วเลี้ยวเข้าเส้นตำหรุ-บางพลี
  • 2.เดินทางจากเส้นบางปูแล้วเลี้ยวเข้าเส้นตำหรุ-บางพลี