ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Bio-Technology)และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนBOI,ผลิตสัตว์ทดลอง
สวัสดิการ
- ค่ารถ,ค่าอาหาร,เบี้ยขยัน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันภัยกลุ่มและประกันสุขภาพ - ตรวจร่างกายประจำปี - ค่ากะ - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - ทำงานจันทร์-ศุกร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำกัด
88/60 หมู่12 โครงการสุวรรณบุตร, ซอยสุนทรวิภาค
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วิธีการเดินทาง
1.เดินทางจากเส้นบางนาหรือเทพารักษ์ ตรงแยกคลองขุดแล้วเลี้ยวเข้าเส้นตำหรุ-บางพลี 2.เดินทางจากเส้นบางปูแล้วเลี้ยวเข้าเส้นตำหรุ-บางพลี