BAM Food
โดยดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 15 ปี ในการประกอบกิจการผลิตขนมขบเคี้ยว เพื่อจำหน่ายทั้งขายส่ง และขายปลีก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้ได้คุณภาพและมีขั้นตอนผลิต Product ให้ได้มาตราฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมีการจัดทำระบบ GMP
สวัสดิการ
  • - ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BAM Food
10/10 หมู่ 6
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12130
ใช้งานแผนที่