บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด
28/9 ม.1
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: http://www.pulsescience.co.th