บริษัท โนวาเฮลท์ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายขายส่งเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับเครืองมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนวาเฮลท์ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
518 ถ.สวนผัก
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170