บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้ามะพร้าวน้ำหอมแปรรูป เช่น น้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ พุดดิ้งมะพร้ำวน้ำหอม ไอศกรีมมะพร้ำวน้ำหอม ซอฟไอศกรีมมะพร้ำวน้ำหอม น้ำมะพร้ำวเกล็ดหิมะ ฯลฯ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP HACCP USDA ORGANIC KOSHER HALAL
บริษัทฯ มีปณิธานในการผลิตสินค้าสู่ตลาดโลกด้วยคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระจายสินค้าทางการเกษตร ช่วยสร้างงานให้แก่คนในพื้นที่ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีชื่อเสียงในตลาดโลก รวมถึงสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกัน
ปัจจุบัน มีบริษัทในเครือ ได้แก่
บจก.เคเบสท์ฟาร์ม : ดูแลและจัดการแปลงเพาะปลูกตามมาตรฐานอินทรีย์สากล(Organic)
บจก.โคโคนัททูเดย์ : จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ
บจก.เค-เฟรช : ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมสดส่งออกต่างประเทศ
บจก.ออลโคโค : บริหารจัดการและจัดจำหน่ายสินค้ามะพร้าวแปรรูปทั้งในและต่างประเทศ
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์กรที่ดีมีคุณภาพ
สามารถชม VDO Presentation ของบริษัทในเครือได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=mHKbYYlLzR4
สวัสดิการ
 • - ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนทดแทน
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
 • - ของเยี่ยมไข้
 • - เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
 • - เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
 • - ชุดฟอร์ม
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าทำงานล่วงเวลา
 • - โบนัส(ตามผลประกอบการและผลงาน)
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6-14 วัน
 • - การส่งเสริมพัฒนาการฝึกอบรม ฝึกทักษะ
 • - หยุดเสาร์เว้นเสาร์ Manager หยุดเสาร์-อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด
139/6 ม.2
ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เว็บไซต์: www.allcoco.co.th
ใช้งานแผนที่