บริษัท กอไผ่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
จัดทำค่ายเยาวชน Smart-I Camp โดยใช้งานวิจัยด้านการศึกษาจากต่างประเทศ เกี่ยวกับ Growth mindset เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้มี "ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21"
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กอไผ่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
428/71 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เว็บไซต์: www.smart-icamp.com
ใช้งานแผนที่