บริษัท แรพพอท จำกัด
บริษัทแรพพอทจำกัดได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2528 ซึ่งบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการวินิจฉัยโรคทางด้าน Clinical chemistry, histology, cytology, และ point of care ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และแล็ปเอกชน จนกระทั่งในปัจจุบันทางบริษัทมีลูกค้าหลากหลายและมากมาย และในปัจจุบันบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์และเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรนอร์เวย์
Benefits
• โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี • ประกันสังคม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • งานเลี้ยงปีใหม่ • เค้กวันเกิด • ท่องเที่ยวประจำปีภายในและภายนอกประเทศ
Contacts
บริษัท แรพพอท จำกัด
43และ 45 ซ.ลาดพร้าว 115 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240