บริษัท แรพพอท จำกัด
บริษัทแรพพอทจำกัดได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2528 ซึ่งบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการวินิจฉัยโรคทางด้าน Clinical chemistry, histology, cytology, และ point of care ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และแล็ปเอกชน จนกระทั่งในปัจจุบันทางบริษัทมีลูกค้าหลากหลายและมากมาย และในปัจจุบันบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์และเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรนอร์เวย์
สวัสดิการ
  • • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
  • • ประกันสังคม
  • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • • งานเลี้ยงปีใหม่
  • • เค้กวันเกิด
  • • ท่องเที่ยวประจำปีภายในและภายนอกประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แรพพอท จำกัด
43และ 45 ซ.ลาดพร้าว 115 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.rapportthailand.com