บริษัท แสนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก โดยดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2552
ทั้งนี้ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพกว่า 3000 ยูนิต รวมทั้งมีระบบพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ด้วยเหตุนี้จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความสำเร็จและรากฐานที่มั่นคงต่อไป
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ค่าครองชีพ
ติดต่อ
บริษัท แสนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
111 หมู่ 8 (หลังวัดศรีประชาราม)
ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 094-551-1182