บริษัท พันชายน์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท พันชายน์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า และจัดจำหน่าย เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณภาพสูง สำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชน,มหาวิทยาลัยและคลินิค ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม -ตามนโยบายโครงสร้างบริษัทฯ
ติดต่อ
บริษัท พันชายน์ เทคโนโลยี จำกัด
168/93 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.punshine.com