เป็นสำนักงานที่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2529 โดยเป็นสำนักงานที่ให้บริการและ
คำปรึกษาในด้านกฎหมายและภาษีอากรให้แก่บริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bunchong and Vidhya Law Office Ltd.
33/35, 33/39-40 อาคารวอลล์สตรีทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
  • ลงรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง เดินเข้าซอยธนิยะสุดซอยเลี้ยวขวาเดินตรงขึ้นมาประมาณ 200 เมตร ตึกอยู่ขวามือตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด