บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2539 มีทุนจดทะเบียน 212 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ งานฉีดพลาสติก งานปั้มโลหะ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (High Precision Mold) บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 / ISO 14001:2015
สวัสดิการ
 • - ตามกฎหมายแรงงาน และอื่น ๆ เช่น หยุด เสาร์ - อาทิตย์
 • - โบนัส
 • - ค่าอาหารกลางวัน
 • - ค่ากะ
 • - มีชุดยูนิฟอร์ม
 • - มีค่าเบี้ยขยัน และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • - รถรับส่ง
 • - ประกันชีวิต
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เยี่ยมไข้พนักงาน
 • - ของขวัญทารกแรกเกิด
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เช่น กีฬา อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด
เลขที่ 149 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 5/1
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์: 02-705-2291 ต่อ 257
แฟกซ์: 02-705-2290
เว็บไซต์: www.thaisummit-component.com
วิธีการเดินทาง
 • เดินทางโดยรถยนต์,รถโดยสารประจำทาง ปอ132,ปอ133 รถตู้ สำโรง-บางบ่อ เข้านิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ.5/1
ใช้งานแผนที่