B Businees
เป็นตัวแทนเกี่ยวกับการจัดจ้างหาบุคลากร / รับสมัครคนทำงาน
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยขยัน
  • - Incentive
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
  • - โบนัส
  • - อื่นๆ ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
B Businees
114/125 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270