บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพหมู่
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - อบรม
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าเดินทาง
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - โบนัส
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
110/1 ม.2
ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190