บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพหมู่ - เบี้ยเลี้ยง - อบรม - ค่าที่พัก - ค่าเดินทาง - ท่องเที่ยวประจำปี - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
110/1 ม.2
ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190