โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา
ดำเนินธุรกิจ สถานพยาบาล
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ชุดฟอร์มพนักงาน
  • 3. วงเงินค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลอนันต์พัฒนาและคลีนิค 5,000฿/ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา
439 ถนนสิรินธร
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700