บริษัท พี เอ็น ออดิท จำกัด
บริษัทประกอบกิจการ รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี -งานด้านบัญชี (Accounting) รับจัดทำบัญชี/และให้คำปรึกษา การทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำบัญชีที่กำหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชี และนำส่งภาษีอากรให้เป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด และนำส่งประกันสังคมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกันสังคม -งานด้านตรวจสอบบัญชี (Auditor) รับตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สวัสดิการ
- วันหยุดตามขั้นต่ำปีละ 13 วันต่อปี - ประกันสังคม - โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอ็น ออดิท จำกัด
222/18 หมู่บ้านพาทาโกเนีย 5 ถนนเลียบคลองสอง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วิธีการเดินทาง
สำนักงานตั้งอยู่ใกล้กับ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ตรงข้ามหมู่บ้านมโนรมย์ 4 และ วิทยาการท่องเที่ยว
ใช้งานแผนที่