สถานตรวจสภาพรถเอกชน ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และให้บริการงานทะเบียนรถ ต่อภาษี ทั้งให้บริการทำ พ.ร.บ. ประกันภัย ทุกประเภท
สวัสดิการ
  • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
46/2 ม.7
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์: 081-696-2524
แฟกซ์: 034-460-793
เว็บไซต์: www.tro-wasana.com
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยพาหนะของตนเอง
ใช้งานแผนที่