บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบจัดการพลังงาน
สวัสดิการ
1. ท่องเที่ยวประจำปี 2. เงินโบนัสปลายปี 3. ประกันสังคม 4. ประกันอุบัติเหตุ 5. เสื้อฟอร์ม 6. เบี้ยเลี้ยงและOT (ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
54 หมู่ 10
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.crescocorp.com