Piamlap Transport limited partnership
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ให้บริการรถบัสแอร์, พัดลม, รถ 8 ล้อ VIP, รถตู้ VIP รถรับส่งพนักงาน และรถบรรทุก 6 ล้อส่งของในพื้นที่จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก ภาคกลาง บริษัทมีนโยบายเปิดกว้างทางความคิด สนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมงาน และการเจริญเติบโตขององค์กร “มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งที่มาตรฐานและปลอดภัยในระดับสากล”
สวัสดิการ
-ที่พักฟรี(ไม่รวมค่าน้ำ+ค่าไฟ) -ประกันสังคม -Commission -โบนัสประจำปี -ค่าน้ำมัน หรือ รถประจำตำแหน่ง -ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีบุตร -ทุนการศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะทางภาษา -Holiday vacation -etc.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Piamlap Transport limited partnership
196 หมู่ 2
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.piamlaptransport.com
ใช้งานแผนที่