บริษัทพอส-เซอาห์ สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2559 ตั้งอยู่ในนิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 บนเนื้อที่กว่า 21 ไร่ บริษัทของเราเกิดจากการร่วมลงทุนของบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กลวดขนาดใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ คือ บริษัท POSCO และ บริษัท SeAH บริษัทพอส-เซอาห์ สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบอุตสาหกรรมนำเข้า แปรรูป และจัดจำหน่ายเหล็กลวดที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยกำลังการผลิตที่มีศักยภาพทำให้เรามีลูกค้ามากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องบุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะงาน เข้ามาร่วมงานในหลายอัตรา
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ค่าตำแหน่ง (ตามตำแหน่งงาน)
 • ค่าโทรศัพท์ (ตำแหน่ง Assistant Manager ขึ้นไป)
 • ค่าเดินทาง 50 บาท/วัน
 • ค่ากะ (กลางคืน) 70 บาท/วัน
 • ค่าอายุงานครบปี 500 บาท/เดือน (เพิ่มขึ้นต่อเนื่องปีละ 500 บาท/เดือน)
 • ค่าใบรับรองการฝึกอบรม 1,000-1,500/ใบ (เฉพาะหลักสูตรที่บริษัทฯ กำหนด)
 • ค่าภาษาต่างประเทศ (เกาหลี/อังกฤษ/ญุี่ปุ่น)ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือกรณี (แต่งงาน/คลอดบุตร/งานศพ) ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ฟรี!อาหารกลางวันและอาหารเย็นสำหรับโอที
 • ค่าอาหารสำหรับกะกลางคืน มื้อละ 52 บาท และโอที 52 บาท
 • ยูนิฟอร์ม แรกเข้า 4 ชุด (รอบแจกถัดไป 2 ชุด/รอบ) โดยจะแจก 2 รอบ/ปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มฉุกเฉิน/ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
 • ประกาศนียบัตรและรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่นประจำปี
 • เวลาทำงานปกติของOfficer จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
 • เวลาทำงานปกติของฝ่ายผลิต จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • เบี้ยขยันสำหรับฝ่ายผลิต 1,000-2,000 บาท/เดือน
 • ติดต่อ
  POS-SeAH Steel Wire (Thailand) Co., Ltd.
  390/15 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 390/15 หมู่2
  ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  เว็บไซต์: http://www.seahsp.co.kr/eng/main.jsp
  ใช้งานแผนที่