บริษัท นิธิศ ขนส่ง จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจขนส่งมาตั้งแต่ปี 2547 มากว่า 10 ปี โดยมั่งพัฒนาเป็นผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งที่เป็นเลิศทั้ในระดับประเทศ และในระดับโลก
สวัสดิการ
 • เงินเดือน เบี้ยขยัน/เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท นิธิศ ขนส่ง จำกัด
  65/445 หมู่บ้านวังจารุ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (340)
  ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110