บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
ตัวแทนผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ค่าล่วงเวลาในการทำงาน - Incentive - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
- MRT เพชรบุรี ออกประตู 1 - แอร์พอร์ตลิ้ง มักกะสัน - เรือคลองแสนแสบ ท่ามศว.