บริษัท พีเพิล อีแอลอี.แอพไพลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทนำเข้า/ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
Benefits
- โบนัสประจำปี - เบียขยัน - เสื้อฟอร์ม -ห้องพักฟรี -ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีเพิล อีแอลอี.แอพไพลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
17/9 หมู่10
ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Directions
บริษัทตั้งอยู่ที่โครงการเปาอินทร์