บริษัท เนกซ์เมดิคอล จำกัด
ประกอบกิจการค้าประเภทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาล รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนกซ์เมดิคอล จำกัด
215 ซ.พัฒนาการ 50
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250