บริษัท รสชาติดี ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหาร ในชื่อร้าน "กิน-เตี๋ยว-กัน" ปัจจุบันมี 2 สาขา คือ Union Mallลาดพร้าว , Future Park รังสิต
โดยบริษัทต้องการบุคคลกรที่มีคุณภาพเพื่อมาร่วมทีมในการขยายธุรกิจ และธุรกิจอาหารอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รสชาติดี ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
ร้านกินเตี๋ยวกัน สาขา Union Mall ลาดพร้าว
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.facebook.com/kintiewkan