ประกอบกิจการและดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
สวัสดิการ
 • - การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน/สุขภาพประจำปี
 • - ค่าอาหาร
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ(เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • - ค่าเดินทาง/ค่าโทรศัพท์(เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • - ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน
 • - ท่องเที่ยว - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือบริษัท ฯลฯ
 • - อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE(เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • - การปรับค่าจ้าง/โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 โรงงานผลิต ลำลูกกาคลอง 10
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02-119-3888 ต่อ 3821 / 061-418-8458
เว็บไซต์: www.pronovalabs.com
ใช้งานแผนที่