กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร
สอบเทียบเครื่องวัดสินค้าเกษตร เช่น เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร
563 ถ.นนทบุรี
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางด้วยรถเมล์สาย 64 สาย 69 และสาย 191
ใช้งานแผนที่