บริษัท เรมมิดี้ จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 บริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ ( Digital agency)
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • OT.
  • ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรมมิดี้ จำกัด
192 ซอยจัดสสรเอื้อวัฒนาสกุล ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
วิธีการเดินทาง
  • 1. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
  • 2. เดินทางโดยรถแท็กซี่
  • 3. หากมาด้วยรถโดยสารประจำทางสามารถเรียกมอเตอไซด์จากหน้าปากซอยได้