ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์ผิวหนังและความงาม, คลินิกเฉพาะทางสูติ-นรีเวช และตรวจรักษาโรคทั่วไป
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PWS CLINIC
24/1 ถนนเณรแก้ว
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เว็บไซต์: http://www.pawarisaclinic.com