ร้าน มิสเตอร์เคลย์เซรามิค สาขา Homepro ชัยพฤกษ์
บริษัทมิสเตอร์เคลย์ เซรามิค ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเซรามิคครบวงจร เช่น ของแต่งบ้าน กระถางต้นไม้ อ่างบัว น้ำล้น จานชาม แก้ว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้าน มิสเตอร์เคลย์เซรามิค สาขา Homepro ชัยพฤกษ์
58,13 ถนนราชพฤกษ์
ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120