บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด
เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการ ด้านบัญชีและภาษี ดังนี้
- รับทำบัญชี
- รับตรวจสอบบัญชี
- รับจดทะเบียนบริษัท
- รับยื่นภาษีฯ
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. โอที
  • 3. โบนัส การันตีอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป
  • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี และก่อนเข้างาน
  • 5. ขนมและเครื่องดื่ม ระหว่างทำงงาน
  • 6. อบรมพัฒนาความรู้ระหว่างปี
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
37 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 085-843-0534
เว็บไซต์: www.accountworks.co.th
ใช้งานแผนที่