The Export-Import Bank Of The Republic Of China
เป็นสำนักผู้แทนธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณจีน ตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อจัดหาลูกค้าและดูแลกลุ่มลูกค้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
The Export-Import Bank Of The Republic Of China
ตึก AIA Sathorn Tower ชั้น16ห้อง1602 เลขที่11/1 ถ.สาทรใต้
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรี/สถานีสุรศักดิ์