โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้นเปิดสอนระดับชั้น Nursery ถึง Year 1
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้น
51/8 หมู่ที่ 2
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.hamptonschool.ac.th
วิธีการเดินทาง
รถตู้ประจำทาง รถประจำทาง