บริษัท หาดใหญ่ พี.เอ็ม. จำกัด
ประกอบธุรกิจ รถขนส่งปูนซีเมนต์ผง
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ยูนิฟอร์ม - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท หาดใหญ่ พี.เอ็ม. จำกัด
399 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110