เป็นบริษัท ซื้อ-ขาย เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดยางทุกชนิด ซ่อมแซมและบำรุงรักษา นำเข้า-ค้าปลีก
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -กองทุนเงินทดแทน
  • -เงินโบนัสประจำปี
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -เบี้ยขยัน
  • -ท่องเที่ยวประจำปี
  • -โอที
  • -อื่นๆ
Contacts
บริษัท สร้างเสริญ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
122/42 หมู่6
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Directions
  • ตามแผนที่