JobThai
บริษัท เอสเอ็มเอส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ทำเฟอร์นิเจอร์มานาน ต้องการขยายงาน
สวัสดิการ
ที่พัก น้ำไฟ ฟรี มีโบนัส
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอสเอ็มเอส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
144/3 หมู่7
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ หรือรถตู้