บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่21 เมษายน 2521 ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มสดโดยบริษัทมีสวนปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่เป็นของตนเอง กำลังรับสมัครผู้สนใจเข้่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทมุ่งสู่เป้าหมายไปด้วยกัน
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน - รถรับส่งพนักงาน - บ้านพัก - กองทุนสำรองเลียงชีพ - โบนัสประจำปี - สวัสดิการอื่นๆ ของบริษัทฯ
ติดต่อ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
98 หมู่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ก.ม.9.5
ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เว็บไซต์: http://www.upoic.co.th