บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด
ทำธุรกิจประเภทขายทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีความต้องการบุคคลากรที่มีใจรักด้านงานขาย
สวัสดิการ
สวัสดิการ-สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมนอกจากที่กฎหมาย กำหนด 1. ประกันสังคม 2. เงินโบนัสพิเศษประจำปี 3. Commission 4. โอกาสได้ออกทัวร์ต่างประเทศ พร้อมรับเบี้ยเลี้ยง 5. รายได้พิเศษอื่น เช่น ส่งกรุ๊ปทัวร์ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด
411 ซอยอ่อนนุช 40
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.nidnoitravel.com
วิธีการเดินทาง
รถเมร์ หรือ รถส่วนตัว