ผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน ฯลฯ
ติดต่อ
Royal Natural Food Products
333 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เว็บไซต์: www.roysfood.com