บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด เป็นบริษัทรับซื้อกระดาษซึ่งเป็นตัวแทนให้กับโรงงานรีไซเคิล หลายๆแห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ ตั้งกิจจำเริญกรุ๊ป เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยบริหารงานยาวนานมาถึงปัจจุบัน ทางบริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจรับซื้อกระดาษรีไซเคิลและ เศษเหล็ก กวงเซ่งหลีเป็นบริษัทแรกๆที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาผสมผสานกับการบริหารงานแบบดังเดิม โดยสิ่งนี้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารงาน และ ด้านการบริการลูกค้า และกวงเซ่งหลียังเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เนื่องด้วยกวงเซ่งหลีต้องการก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า ซึ่งสามารถยืนยันความสำเร็จของนโยบายดังกลาวได้จากลูกค้าต่างๆที่ติดต่อกันมานับตั้งแต่บริษัทเปิดต้นๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม เสื้อพนักงาน อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด (KSLPAPER)
88/71 ถนนเอกชัย 36 (ซอยกำนันแม้น)
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: http://www.kslpaper.com
ใช้งานแผนที่