บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือ “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง สำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ โดยเริ่มจัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด ขึ้นเป็นบริษัทแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุด และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้วันนี้เราเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีมาตรฐานการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศ และเติบโตขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสิ้น 6 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจน้ำตาล 2.ธุรกิจโมลาส 3.ธุรกิจเอทานอล 4.ธุรกิจไฟฟ้า 5.ธุรกิจเครื่องจักร 6.ธุรกิจคลังสินค้า
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิต 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน 5.เครื่องแบบ 6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7.ที่พักฟรี บ้านพักสวัสดิการบริษัท (เครื่องปรับอากาศ,ทีวี,เฟอนิเจอร์/สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย เช่น ฟิตเนส,โต๊ะพูล,สนามฟุตบอลหญ้าเทียม) 8.อาหารฟรี 3 มื้อ 8.โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
8/8 หมู่ 8 ถนนสันติบันเทิง-บางกระทุ่ม
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
เว็บไซต์: www.trrsugar.com