โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นนักเรียนไป-กลับ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการเปิดรับสมัครครู ดังนี้
1. ครูปฐมวัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
2. ครูประถมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
3. ครูภาษาไทย จำนวน 2 ตำแหน่ง
4. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ตำแหน่ง
5. ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
6. ครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
7. ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
8. ครูศิลปะ จำนวน 2 ตำแหน่ง
สวัสดิการ
  • มีที่พักให้ มีค่าอาหารกลางวันให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
337 ม.2
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220
วิธีการเดินทาง
  • โดยรถประจำทางหรือรถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่