บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
ดำเนินกิจการคู่ค้ากับทางกองทัพเรือ โดยดำเนินการซ่อม-สร้างและปรับปรุง เรือต่างๆภายในกองทัพเรือ รวมถึงบริษัทเอกชน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
60/91 ซอยบรมราชชนนี 41
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร