บ. แพนโทริ เค จก. ผู้นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูปและวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึง นำมาผลิตเพื่อจัดจำหน่ายให้กับตลาดภายในประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เครื่องดื่มและของหวานจากมันหวานสีม่วงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ imo imo และ imoya รวมถึง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับส่วนผสมเบเกอรี่ต่าง ๆ มีความประสงค์จะรับพนักงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันหยุดตามประเพณี - สวัสดิการประกันสังคม - ค่าคอมมิชชั่น (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง) - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ ค่าเดินทาง / OT (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง) - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ - อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pantori K Co., Ltd.
374 ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ใช้งานแผนที่