บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาติดตั้ง-บริการระบบปรับอากาศภายในอาคาร
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มบริษัท - เงินโบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - กิจกรรมขึ้นปีใหม่ - อบรม-สัมมนา - มีเลี้ยงอาหารเช้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
45/24 ม.5 ซ.นวมินทร์ 24 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.neo727.co.th
วิธีการเดินทาง
โดยรถประจำทางสาย 27(ธรรมดา), 95ก., 96, 156, 178, 60, ปอ.60, ปอ.73ก.