บริษัท สิริ 28 จำกัด
บริษัท สิริ 28 จำกัด เป็นเป็นบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมางานระบบครบวงจร ให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม ทั้งงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยทั้งเป็นผู้รับเหมาโดยตรง และเป็นผู้รับเหมาช่วง บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงาน ดังนี้
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • 1. ประกันอุบัติเหตุ
  • 2. ค่ารักษาพยาบาล
  • 3. เงินช่วยเหลือในการทำศพบิดา-มารดา
  • 4. โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการณ์บริษัท)
  • 5. ประกันสังคม
  • 6. ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สิริ 28 จำกัด
11/288 หมู่3
ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
วิธีการเดินทาง
  • BTS E15 สำโรง ทางออก4
ใช้งานแผนที่