Ben Lucky Export and Import Co., Ltd.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้า - ส่งออก เครื่องประดับ
สวัสดิการ
  • - ทำงาน5 วันต่อสัปดาห์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Ben Lucky Export and Import Co., Ltd.
อาคารเลขที่ 25 ตึก ALMA Link ข้างหลัง Central Chidlom
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
  • สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS
  • โดยลงที่สถานีชิดลม บริษัทตั้งอยู่ตึก ALMA LINK ชั้น 9 ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของห้างสรรพสินค้า Central Chidlom
ใช้งานแผนที่