ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
Ranong Frozen Foods (RFF) was established in May 1999 with the objective of producing frozen seafood products for export. The company has 100% Thai shareholders and currently employs 560 full-time staff.
The company initially manufactured only block frozen seafood products but later developed value added products
One of the company's main strengths is its close proximity to the raw materials; Ranong being one of Thailand's largest fishing ports. The company's other main strength is its emphasis on maintaining the product's "freshness" during transportation and processing. The result of all this hard work is that we are widely accepted as having the freshest and most natural tasting products on the market.
Our quality control is of the highest standard. Each step of our production process has been thoroughly analyzed and tested to meet or exceed our customers' expectations. Our in-house laboratory carries out regular checks as our prime concern is to ensure consumer safety. All our products are certified to GMP and HACCP standards.
Ranong Frozen Foods (RFF) was established with the objective to manufacture frozen seafood products for export. The company executive is committed to making products that meet the highest quality and consumer safety standards and exceed the GMP, HACCP and international Codex standards. The company executive supports these aims by providing all the necessary resources to achieve these goals. This also includes investment in training and developing our staff to work efficiently and continuously.
RFF plays an active role in the local community and society. It has provided technical assistance and financial support to local schools, temples and other worthy causes.
สวัสดิการ
 • 1) โบนัส
 • 2) ชุดทำงานในไลน์ผลิต
 • 3) บ้านพักพนักงาน (กรณีมาจากต่างจังหวัด)
 • 4) รถรับ-ส่ง (ระบุพื้นที่)
 • 5) เงินกู้ยืมสหกรณ์
 • 6) เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • 7) เงินช่วยเหลืองานศพ
 • 8) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน
 • 9) ทุนการศึกษาบุตร
 • 10) ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 11) งานเลี้ยงสังสรรค์
 • 12) ห้องละหมาด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
260/44 หมู่ 6
ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เว็บไซต์: www.rff.co.th