บริษัท กัปตัน อินเตอร์เทรด จำกัด
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กัปตัน อินเตอร์เทรด จำกัด
999/42 หมู่ 4
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280